Search form

Markos 12:2

2Pagkahapit di anihen ya mga obas impakaro naiza ya toong sogoonon kay pakaw-en di kontana naiza ka toong mga kabahinan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index