Search form

Markos 12:20

20Na, izang mahon-a pen may maglomon nga pitong ka amaama. Naminze di ya kamagorangan. Kamhan napatay di iza ka waray maanak.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index