Search form

Markos 13:15

15Bisan magahayahay kamo dizan ka pawa dalagan gazed kamo kay waray logar mazo ka pagpanhipid ka kamazong mga betang.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index