Search form

Markos 13:37

37Na, ya inlaong nao kamazo ani isab ya sogo nao ka tanan mga tao nga maghamarag gazed kamong tanan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index