Search form

Markos 14:17

17Pagkakahabzen kaiza mindateng si Hisos daw ya toong mga sinarigan nga napolo may dowa siran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index