Search form

Markos 14:61

61Nagapahenek lamang si Hisos. Kamhan nangotana pag-isab ya labaw nga pari nga daw iko ya Maanak na Diyos nga hari nga pinili naiza?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index