Search form

Markos 14:66

66Na, si Pidro dizan pen iza ka pawa na lagkaw na labaw nga pari. Kamhan may babazi nga binolanan na labaw nga pari nga minkadizan kanangiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index