Search form

Markos 15:28

28Ani ini ya pagtoman na daan pinasoyat na Diyos nagalaong nga dizan ka mga makasasala nga tao makalakip si Hisos pagpatay. Ani ini ya daan pinasoyat.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index