Search form

Markos 15:33

33Na, pagkaedto di mindeglem gazed ya aldaw hangtod ka pagkabalantang na aldaw ka alas tris.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index