Search form

Markos 15:45

45Minsambag ya kapitan nga patay di gazed iza. Pagkakamhan mintogot dazon si Pilato ka pagkawa kan Hosi ka lawas ni Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index