Search form

Markos 15:6

6Na, kada toig ka pagpista na mga Yodayo ya batasan ni Pilato magapalogwa iza ka isang ka tao nga piniriso. Kamhan ya mga kataohan anikay magaparagbeet pagpili.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index