Search form

Markos 16:18

18Kon makaporot siran ka halas diri siran bangaen. Kon may anhilo kaniran diri siran mahilo. Kon andampa siran ka lawas na mga nabedlay maolian ya lawas na nabedlay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index