Search form

Markos 2:1

1Paglabay ka mga talagsa ka nga aldaw minbalik si Hisos ka longsod nga Kapirnaom. Kamhan may minlaong nga dizan si Hisos ka lagkaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index