Search form

Markos 2:3

3Na, ka nagawali pen iza kaniran may opat nga ka tao nga mindateng nga namaglahong ka tao nga diri mahingas ya lawas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index