Search form

Markos 3:15

15Kamhan intagan siran naiza ka gahem ka pagpadalagan ka mga maonga nga minhari ka hinawa na tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index