Search form

Markos 3:31

31Pagkakamhan kaiza dizan ka lagkaw palogwaen kontana si Hisos na toong ina daw mga lomon kay bali lamang siran ka gawas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index