Search form

Markos 4:18

18Kamhan ya mga binhi nga natanak dizan ka lopa nga nanhela pen ya mga liso na sagbet ani ya singed ka isa pen nga manalingahay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index