Search form

Markos 4:2

2Kamhan mintoldo iza kaniran ka mga mataed nga pamolinged nagalaong nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index