Search form

Markos 4:34

34Waray lain toldoan naiza kaniran piro dizan ka toong mga sakop inpasabot naiza ya tanan mga pamolinged naiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index