Search form

Markos 5:1

1Pagkakamhan ni Hisos pagpaheneng ka bagzo minsangpet di siran ka lopa nga Girgasa dipi ka danaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index