Search form

Markos 5:28

28Nagalaong iza ka toong hena-hena nga bisan anikay intoldokan nao ya toong bado maolian gazed ya kanaong lawas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index