Search form

Markos 5:8

8Ani ini ya inlaong na maonga nga minhari ka hinawa na tao kay si Hisos minsogo nga domalagan ko dizan ka tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index