Search form

Markos 6:15

15May mga iba nga tao nga nagalaong nga si Hisos ani si Iliyas nga karaang propita na Diyos. May mga iba pen nga tao nga nagalaong nga si Hisos propita iza singed ka isa pen nga karaang propita.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index