Search form

Markos 6:28

28Kamhan imbetang iton dizan ka palato. Kamhan indara ngaro ka babazi. Kamhan inhatag sab na babazi ka toong ina ya olo ni Howan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index