Search form

Markos 6:47

47Na, pagkakahabzen ka ya sakzanan na toong mga sakop waro pen iton ka tenga na danaw. Doro ka bobong isa koman si Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index