Search form

Markos 6:52

52kay bisan minkita siran kazina ka pagpakaen ni Hisos ka mga mataed nga tao diri pen siran makasabot nga iza gazed ya Maanak na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index