Search form

Markos 6:55

55Agon mindalagan siran pag-oli ka kanirang bariyo kay ansogo siran ka paglahong ka mga nabedlay ngaro ka bisan hain azi si Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index