Search form

Markos 7:1

1May isang aldaw nga dizan kan Hisos mintipon ya mga Parasiyo. Dizan isab ya mga maistro nga Yodayo nga garing ka Hirosalem.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index