Search form

Markos 7:20

20Kamhan mindogang pen iza pagsindo kaniran nga ya maonga nga mga panaba ani gazed ya makaonga ka tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index