Search form

Markos 7:3

3Kamhan bisan sin-o nga Yodayo labi di gazed ya mga Parasiyo antoman gazed siran ka mga balaed na kanirang karaan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index