Search form

Markos 7:34

34Pagkakamhan naiza pagseleng ka langit mindakola iza paghinawa tenged ka pagkalooy ka tao. Kamhan minsogo iza nga abrihi!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index