Search form

Markos 7:9

9Hanas gazed kamo pagdomiri ka mga sogo na Diyos dazaw ampadazon kamo ka kamazong mga sogo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index