Search form

Markos 8:26

26Kamhan minsogo si Hisos nga om-oli ko paglargo. Kamhan diri ko mag-azi dizan ka bariyo nga Bitsayda.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index