Search form

Markos 8:30

30Kamhan minsogo si Hisos kaniran nga dizan ka bisan sin-o nga tao diri kamo magpanan-og kon sin-o sa hao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index