Search form

Markos 9:23

23Minsambag si Hisos nga kay ono sa nga nagadowadowa ko nga makadaeg hao ka maonga? Kay bisan sin-o ya ansarig kanao hinangen o ya bisan ono.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index