Search form

Markos 9:41

41Timan-an mazo gazed ini nga bisan sin-o ya antigis kamazo kay kamo ya kanaong mga sakop mahatagan isab ya antigis ka primyo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index