Search form

Markos 9:8

8Pagkakamhan kaiza minlingi dazon siran piro nawara dizan si Iliyas daw si Moysis. Si Hisos ka ya nakita niran dizan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index