Search form

Matiyo 1:1

1Wani ya inkalista nga mga ngaran na mga karaang tao nga kaapoan ni Hiso Kristo. Na, si Hiso Kristo kaliwat iza ni Dabid nga karaang hari na mga Yodayo. Kaliwat isab iza ni Abraham nga karaang tao nga toboan na mga Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index