Search form

Matiyo 10:33

33Piro bisan sin-o ya anlimed kanao dizan ka mga tao, iza gihapon ya inlimed nao dizan ka kanaong Ama nga nagahela daked ka langit.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index