Search form

Matiyo 10:38

38Kon diri ampadazon ya tao pagtoman ka kanaong mga sogo kay basi patazen iza diri mahimo ya pagngaran naiza kanao nga Ginoo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index