Search form

Matiyo 11:30

30Kay masazon ka ya pagtoman ka kanaong mga sindo, diri kon malised ya paghaod ka kanaong batasan. Ani ini ya pagsindo ni Hisos ka mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index