Search form

Matiyo 11:4

4Minsambag si Hisos kaniran nga bomalik kamo ngaro kan Howan. Panan-ogan iza ka mga nabatian mazo dini kanao daw ya mga napaniidan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index