Search form

Matiyo 11:8

8Daw anseleng kamo kontana ka tao nga minbado ka mga mahalen? Diri. Kay nagahela ya singed kaiton dalem ka lagkaw na hari.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index