Search form

Matiyo 12:12

12Na, mahal gazed ya tao ka pagkamahal na bohien. Agon gosto ya Diyos nga antabang kita ka magakinahanglan ka aldaw nga tigpahimlay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index