Search form

Matiyo 12:15

15Mahagdam si Hisos ka kanirang sabot agon minpanaw iza iba gihapon ya mga mataed nga tao. Kamhan minbahaw iza kanirang tanan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index