Search form

Matiyo 12:46

46Pagpanaba ka ni Hisos kaniran dizan ka lagkaw impalogwa kontana iza na toong ina daw mga lomon kay bali lamang siran ka gawas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index