Search form

Matiyo 12:50

50Kay bisan sin-o ya nagatoman ka mga sogo na kanaong Ama nga nagahela daked ka langit ani gazed ya kanaong ina daw lomon.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index