Search form

Matiyo 13:34

34Ani ini ya mga pamolinged ni Hisos dizan ka mga mataed nga tao. Waray lain toldoan naiza kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index