Search form

Matiyo 13:37

37Minsambag si Hisos nga wani ya paghilwas kaiton nga pamolinged nao kamazo nga hao ya singed ka tao nga nagapegas ka mga magazong binhi.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index