Search form

Matiyo 13:39

39Kamhan ya kaaway nga minsabwag ka mga sagbet ani si Satanas. Ya pag-ani ani ya kataposan nga panahon dini ka kalibotan. Ya mga mag-aani ani ya mga sinogo na Diyos nga tagalangit.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index